بایگانی برای دسته ’ قرآن ‘

سوره فاتحه (۱)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل هفت آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان(۱) ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه صاحب‌اختيار همه مردم جهان است.(۲) بخشنده مهربان،(۳) مالك و فرمانرواى روز جزاست.(۴) (خداوندا) فقط تو را بندگى مى‌كنيم و فقط از تو كمك مى‌خواهيم.(۵) ما را به راه راست هدايت فرما.(۶) راه كسانى‌كه به آن‌ها نعمت دادى […]سوره بقره (۲)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مدنى و شامل دويست و هشتاد و شش آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان الم(۱) اين كتابى است كه هيچ شكى در آن نيست. راهنماى افراد پرهیزکار است. (۲) پرهیزکارانى كه به غيب ايمان دارند و نماز برپا مى‌دارند و از آنچه روزى آن‌ها ساخته‌ايم انفاق (در راه خدا خرج) مى‌كنند.(۳) افرادى كه به آنچه به […]سوره آل عمران (۳)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مدنى و شامل دويست آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان الم.(۱) معبودى غير از خدا كه زنده و پاينده است وجود ندارد.(۲) قرآن را كه تصديق‌كننده كتاب‌هاى قبلى است به حق بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را،(۳) كه راهنماى مردم است قبلاً نازل كرد و فرقان (جداكننده حق و باطل) را نازل كرد. […]سوره نساء (۴)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مدنى و شامل يكصد و هفتاد و شش آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان اى مردم، از نافرمانى خداوندتان بترسيد كه شما را از يك تن آفريد و همسر او را هم از جنس او آفريد و از آن‌ها مردان و زنان زيادى بوجود آورد، و از نافرمانى خدايى كه به‌نام او از همديگر تقاضا مى‌كنيد […]سوره مائده (۵)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مدنى و شامل يكصد و بيست آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان اى افراد باايمان، به قراردادها به طور كامل عمل كنيد. گوشت چارپايان جز آنچه بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است. در حال احرام (حج) شكار را حلال نشماريد. خدا هر طور كه بخواهد حكم مى‌كند.(۱) اى افراد باايمان، حرمت شعائر خدا، ماه حرام، […]سوره انعام (۶)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل يكصد و شصت و پنج آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه آسمان‌ها و زمين را خلق كرد و تاريكى و نور را برقرار كرد. باز افراد بى‌ايمان براى خداوندشان شريك درست مى‌كنند.(۱) او وجودى است كه شما را از گِل آفريد و مدتى براى […]سوره اعراف (۷)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل دويست و شش آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان المص.(۱) قرآن كتابى است كه به تو نازل شده. اشكالى از آن در سينه‌ات نباشد تا با آن به مردم هشدار بدهى و براى افراد باايمان تذكرى باشد.(۲) از آنچه از خداوندتان به شما نازل شده (از قرآن) پيروى كنيد و از اوليايى غير […]سوره انفال (۸)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مدنى و شامل هفتاد و پنج آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان درباره انفال(غنايم جنگى) از تو سؤال مى‌كنند، بگو: انفال متعلق به خدا و رسول مى‌باشد. بنابراين از نافرمانى خدا بترسيد و كار خود را ميان خويش اصلاح كنيد و اگر افراد باايمانى هستيد از خدا و رسولش اطاعت كنيد.(۱) افراد باايمان كسانى هستند كه […]سوره توبه (۹)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مدنى و شامل يكصد و بيست و نه آيه اين اعلام بيزارى خدا و پيغمبرش از مشركينى است كه با آن‌ها پيمان بستيد.(۱) به آن‌ها بگو: چهارماه در زمين بگرديد و بدانيد كه شما خدا را عاجز نمى‌كنيد و خدا افراد بى‌ايمان را خوار مى‌سازد.(۲) اين اعلامى از طرف خدا و پيغمبرش به مردم در […]سوره يونس (۱۰)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل يكصد و نه آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان الر. اين آيات كتاب حكيم است.(۱) آيا براى مردم تعجب‌آور است كه به مردى از خودشان وحى كنيم كه مردم را هشدار بده و به افراد باايمان مژده بده كه سابقه خوبى پيش خداوندشان دارند. كافران گفتند: معلوم است كه اين مرد جادوگر است.(۲) […]