بایگانی برای دسته ’ قرآن ‘

سوره هود (۱۱)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل يكصد و بيست و سه آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان الر، قرآن كتابى است كه آياتش استوار و از جانب (خداى) حكيم و خبير توضيح داده شده.(۱) كه فقط خدا را بندگى كنيد (بنده و مطيع محض هيچ مقامى و هيچكسى غير از خدا نباشيد)، چون من از جانب او براى شما […]سوره يوسف (۱۲)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل يكصد و يازده آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان الر. اين آيات كتاب روشن است.(۱) ما قرآن را به زبان عربى نازل كرديم تا آن را بفهميد (چون زبان مردم عربى بود).(۲) (اى پيغمبر،) ما با وحى‌كردن اين قرآن به تو، بهترين داستان را برايت نقل مى‌كنيم، در صورتى كه قبلاً از آن […]سوره رعد (۱۳)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل چهل و سه آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان المر. اين آيات قرآن است و قرآنى كه از خداوندت به تو نازل شده حق است، ولى بيشتر مردم ايمان نمى‌آورند.(۱) خداست كه آسمان‌ها را بدون ستونى كه ببينيد برافراشت. بعد بر عرش قرار گرفت و خورشيد و ماه را مسخر كرد. هر كدام […]سوره ابراهيم (۱۴)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل پنجاه و دو آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان الر. قرآن كتابى است كه ما آن را به تو نازل كرديم تا مردم را به اجازه خداوندشان از تاريكى‌ها خارج كرده و به نور و راه خداوند تواناى ستوده هدايت كنى.(۱) خدايى كه هر چه در آسمان‌ها و زمين است مال اوست. واى […]سوره حجر (۱۵)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل نود و نه آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان الر. اين آيات كتاب و قرآن روشن و روشن‌كننده است.(۱) بسا افراد كافر كه دوست دارند كاش مسلمان بودند.(۲) بگذار آن‌ها بخورند و بهره‌مند شوند و آرزو آن‌ها را سرگرم كند. بزودى خواهند دانست.(۳) هيچ شهرى را هلاك نكرديم مگر اين‌كه مهلت معينى داشت.(۴) […]سوره نحل (۱۶)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل يكصد و بيست و هشت آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان فرمان خدا آمد بنابراين عجله‌اى براى آن نكنيد. خدا پاك و بالاتر از چيزهايى است كه شريك او مى‌سازيد.(۱) خدا فرشتگان را با روح به فرمان خودش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل مى‌كند كه هشدار دهيد كه معبودى (كسى‌كه […]سوره اسراء (۱۷)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل يكصد و يازده آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان پاك و منزه است خدايى كه شبى بنده‌اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقصى، كه اطرافش را بركت داديم، برد تا بعضى از آيات خودمان را به او نشان دهيم، چون او شنوا و بينا است.(۱) و به موسى كتاب داديم و آن را راهنماى […]سوره كهف (۱۸)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل يكصد و ده آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان ستايش (بزرگداشت) فقط براى خداست كه قرآن را بر بنده‌اش (محمد) نازل كرد و هيچگونه انحرافى در آن قرار نداد.(۱) قرآن كتابى است راست و استوار تا مردم را از عذاب سختى بر حذر دارد و به افراد باايمانى كه كار درست مى‌كنند مژده […]سوره مريم (۱۹)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل نود و هشت آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان كهيعص (۱) اين يادى از لطف خداوند تو به بنده‌اش زكريا است.(۲) وقتى كه خداوندش را پنهانى صدا زد.(۳) گفت: خداوندا، استخوان من سست شده و موى سرم از پيرى سفيد شده. خداوندا، در كمك‌خواهى از تو محروم نبوده‌ام.(۴) من درباره بستگانم بعد از […]سوره طه (۲۰)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل يكصد و سى و پنج آيه به‌نام خداوند بخشنده مهربان طه.(۱) قرآن را بر تو نازل نكرديم كه به زحمت بيافتى.(۲) قرآن فقط تذكرى براى كسى است كه از خدا مى‌ترسد.(۳) از جانب وجودى نازل شده كه زمين و آسمان‌هاى بلند را خلق كرده.(۴) خداوند رحمان بر عرش قرار گرفته.(۵) هر چه […]