بایگانی برای دسته ’ كتاب بازگشت به قرآن ‘

لیبرالیسم یا دمکراسی

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

لیبرالیسم یا دموكراسی امروزی حكومت جهل و فریب است. دموكراسی امروزی حكومت پول و تبلیغ است. دموكراسی امروزی جنگ قدرت  طلبان جامعه برای رسیدن بقدرت و حكومت است وگرنه وقتی قانون اساسی كشور تعیین شده است كلیه افراد باید در صدد اجرای آن باشند نه مثل جامعه امریكا و انگلیس كه كلیه احزاب قوی كشور […]مساوات

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

یكی از این فریبكاری‌ها تساوی افراد است. در صورتیكه تساوی در طبیعت وجود ندارد. در طبیعت  گاز و جماد و گیاه و حیوان و انسان با هم مساوی نیست. در بین گازها كربن و اكسیژن و كلر و … با هم مساوی نیست در بین جامدات آهن و مس و نقره و … با هم […]اصلاح

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

كلمه اصلاح و اصلاح‌طلبی در قرآن در حدود ۱۶ بار آمده است. اصلاح یعنی درست كردن. عمل صالح كه در قرآن ۳۲ بار آمده است یعنی كار درست و درستكاری، از جمله آیه ۵۱ سورة مومنون (سوره ۲۳ قرآن) كه میفرماید: «ای پیغمبران از خوردنی‌های پاك بخورید (زهد فروشی نكنید) ولی كار درست بكنید. من […]حرام‌ها

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

آیه ۱۱۴ تا ۱۱۶ نحل (سورة ۱۶ قرآن) میفرماید: «از آنچه حلال و پاك است و خدا روزی شما كرده بخورید و اگر خدا را بندگی (اطاعت بی‌چون و چرا) میكنید شكر نعمت‌های خدا را بكنید. خدا فقط گوشت حیوان مرده، خون ریخته شده (مطابق آیه ۱۴۵ انعام سوره ۶) و گوشت خوك و آنچه […]اما راه اصلاح جهان

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

میدانیم كه انسان هم یكی از موجودات زنده جهان است كه خدا آفریده. همانطور كه آیه ۳۸ انعام سوره ۶ میفرماید: «هیچ جنبنده‌ای (جانداری) در زمین و هیچ پرنده كه در آسمان پرواز میكند وجود ندارد مگر اینكه گروهی و نوعی از انواع موجودات زنده مثل شما هستند…». و مثل شما احتیاج به آب و […]راه برطرف کردن فقر و گرسنگی

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

میدانیم كه احتیاج طبیعی انسان برای برطرف كردن گرسنگی و داشتن یك سرپناه و چهار دیواری كه او را از شر طوفان و باد و سرما و گرما و باران و برف و تگرك در امان دارد خیلی محدود است یعنی شكم با یك ساندویچ ۹۹ سنتی یا یك یا چند دلاری تا غذای بعدی […]سه دسته جاندار

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

جانداران همانطور كه در كره زمین می‌بینیم ۳ دسته‌اند كه دو دسته آنها تك‌زی هستند یعنی نر و ماده جدا از هم و برای خود زندگی میكنند و یك دسته از آنها جفت زی هستند. یعنی نر و ماده با هم زندگی میكنند. یك دسته از تك زی‌ها جاندارانی هستند كه نر و ماده از […]ازدواج

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

تمام ادیان زنا را حرام میدانند و ازدواج را تشویق میكنند. اگر مردم ازدواج كنند. امراض مقاربتی مثل سوزاك و سِفلیس و شانكر و ایدز در یك خانواده میماند و به دیگران سرایت نمیكند در صورتیكه امروزه این امراض بیداد میكند. تورات در شماره ۲۹ باب ۱۱ پیدایش كتاب اول عهد عتیق میگوید: «اَبرام (ابراهیم) […]زنا و مجازات آن در تورات

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

خداوند در شماره ۱۴ باب ۲۰ خروج و شماره ۱۸ باب ۵ تثنیه در ۱۰ فرمان تورات میفرماید: «زنا مكن». و در شماره ۱۳ تا ۲۹ باب ۲۲ تثنیه میفرماید: «اگر كسی برای خودزنی گیرد و چون بدو در آید او را مكروه دارد و اسباب حرف بدو نسبت داده از او اسم بد شهرت […]زنا و مجازات آن در انجیل

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

در شماره ۱۶ تا ۱۸ باب ۱۹ انجیل متّی آمده است: «ناگاه شخصی آمده وی را (به عیسی) گفت ای استاد نیكو چه عمل نیكو كنم تا حیات جاودانی یابم. وی را گفت از چه سبب مرا نیكو گفتی و حال آنكه كسی نیكو نیست جز خدا فقط. لیكن اگر بخواهی داخل حیات شوی احكام […]