سوره انفال (۸)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مدنى و شامل هفتاد و پنج آيه
به‌نام خداوند بخشنده مهربان

درباره انفال(غنايم جنگى) از تو سؤال مى‌كنند، بگو: انفال متعلق به خدا و رسول مى‌باشد. بنابراين از نافرمانى خدا بترسيد و كار خود را ميان خويش اصلاح كنيد و اگر افراد باايمانى هستيد از خدا و رسولش اطاعت كنيد.(۱) افراد باايمان كسانى هستند كه وقتى صحبت از خدا شود، دلشان از ترس پر مى‌شود و وقتى آياتش بر آن‌ها خوانده شود، ايمانشان اضافه مى‌شود و بر خداوندشان توكل مى‌كنند.(۲) افرادى هستند كه نماز را به پا مى‌دارند و از آنچه روزى آن‌ها كرده‌ايم انفاق مى‌كنند.(۳) چنين افرادى مؤمنين واقعى هستند. درجات و آمرزش و روزى ارزشمندى پيش خداوندشان دارند.(۴) همان‌طور كه خداوندت تو را به حق از خانه‌ات خارج ساخت، عده‌اى از افراد باايمان از اين كار خوششان نمى‌آمد.(۵) درباره حق، بعد از اين‌كه مطلب روشن شد، با تو بگومگو مى‌كنند، مثل اين‌كه در حالى‌كه نگاه مى‌كنند آن‌ها را به طرف مرگ مى‌برند.(۶) آن وقتى (را يادآورى كن) كه خدا يكى از دو طايفه را به شما وعده داد كه مال شما خواهد بود و شما مايل به طايفه‌اى بوديد كه بى‌سلاح و قدرت بود. خدا مى‌خواست كه حق را با سخنان خود ثابت كند و دنباله افراد بى‌ايمان را قطع نمايد.(۷) براى اين‌كه حق را ثابت كند و باطل را از بين ببرد، اگر چه گناه‌كاران خوششان نيايد.(۸) آن وقتى كه از خداوندتان كمك مى‌خواستيد و خدا دعاى شما را اجابت كرد و گفت: من شما را با هزار فرشته پشت سر هم كمك مى‌كنم.(۹) خدا آن را فقط براى مژده‌دادن به شما و براى اين‌كه دلتان به‌وسيله آن آرامش پيدا كند قرار داد. پيروزى فقط به دست خدا است چون خدا قدرتمند و حكيم است.(۱۰) آن وقتى كه براى امنيت خاطر شما، از طرف خودش چرت را بر شما عارض كرد و از آسمان آبى براى شما نازل كرد كه شما را به‌وسيله آن پاك كند و پليدى شيطان را از شما دفع و دل‌هاى شما را قوى و قدم‌ها را ثابت نمايد.(۱۱) آن وقتى كه خداوندت به فرشتگان وحى كرد كه من با شما هستم، افراد باايمان را ثابت قدم كنيد. در دل افراد بى‌ايمان ترس مى‌اندازم، بنابراين گردن آن‌ها را بزنيد و انگشتشان را قطع كنيد.(۱۲) اين‌كار به دليل اين است كه آن‌ها با خدا و رسولش مخالفت كردند، افرادى كه با خدا و رسولش مخالفت كنند بدانند كه مجازات خدا شديد است.(۱۳) اين عذاب را بچشيد، عذاب آتش جهنم هم براى افراد بى‌ايمان وجود خواهد داشت.(۱۴) اى افراد باايمان، وقتى (درجنگ) با عده زيادى از افراد بى‌ايمان روبرو شديد به آن‌ها پشت و فرار نكنيد.(۱۵) كسى‌كه در آن روز به آن‌ها پشت كند دچار غضب خدا شده و جاى او جهنم است و جهنم بدجايى است. مگر اين‌كه براى حمله بعدى با پيوستن به گروه ديگرى به آن‌ها پشت كند.(۱۶) شما آن‌ها را نكشتيد بلكه خدا آن‌ها را كشت و تو تير نيانداختى بلكه خدا تير انداخت، براى اين‌كه خدا افراد باايمان را با امتحانى نيكو امتحان كند، چون خدا شنوا و دانا است.(۱۷) خدا اين‌طور نقشه‌هاى افراد بى‌ايمان را سست و بى‌اثر مى‌كند.(۱۸) اگر پيروزى را مى‌خواهيد براى شما آمد و اگر از دشمنى دست بكشيد براى شما بهتر است. اگر برگرديد ما هم برمى‌گرديم و زيادى عده شما ذره‌اى به دردتان نخواهد خورد. خدا با افراد باايمان است.(۱۹) اى افراد باايمان، از خدا و رسولش اطاعت كنيد و در صورتى كه مى‌شنويد از او روگردان نشويد.(۲۰) و مثل كسانى نباشيد كه گفتند: شنيديم، در حالى‌كه نمى‌شنوند و اطاعت نمى‌كنند.(۲۱) بدترين جانداران پيش خدا كر و لال‌هايى هستند كه عقل خود را به كار نمى‌برند.(۲۲) اگر خدا خيرى در آن‌ها سراغ داشت آن‌ها را شنوا مى‌كرد. اگر به آن‌ها شنوايى مى‌داد باز هم پشت مى‌كردند و اعراض مى‌نمودند.(۲۳) اى افراد باايمان، وقتى خدا و رسول شما را به چيزى دعوت مى‌كنند كه شما را زنده مى‌نمايد، دعوتشان را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا بين انسان و قلبش قرار مى‌گيرد و بدانيد كه پيش او جمع مى‌شويد.(۲۴) و از فتنه‌اى كه تنها به ستمكاران شما نمى‌رسد بترسيد، و بدانيد كه مجازات خدا شديد است.(۲۵) وقتى را يادآورى كنيد كه در زمين كم و ضعيف بوديد و مى‌ترسيديد كه مردم شما را بربايند (نابود كنند) و خدا به شما پناه داد و با كمك خودش شما را يارى كرد و خوردنى‌هاى پاك را روزى شما ساخت تا سپاسگزار باشيد.(۲۶) اى افراد باايمان، به خدا و رسول خيانت نكنيد و در امانت‌هاى خود هم خيانت نكنيد، در حالى‌كه مى‌دانيد (كه اين كار گناه بزرگى است).(۲۷) و بدانيد كه مال و فرزند شما وسيله امتحان شما هستند و بدانيد كه پاداش بزرگ پيش خدا است.(۲۸) اى افراد باايمان، اگر از نافرمانى خدا بترسيد، خدا براى شما قدرت تشخيص حق و باطل را بوجود مى‌آورد و گناهان شما را از بين مى‌برد و شما را مى‌آمرزد و خدا صاحب فضل بزرگى است.(۲۹) زمانى را يادآورى كن كه افراد بى‌ايمان براى تو نقشه مى‌كشيدند كه تو را حبس كنند يا بكشند يا از شهر بيرونت كنند. آن‌ها نقشه مى‌كشيدند و خدا نقشه‌اى داشت. خدا بهترين طراح است.(۳۰) وقتى آيات ما براى آن‌ها خوانده شود مى‌گويند: شنيديم، اگر بخواهيم مثل اين را مى‌گوييم، اين‌ها فقط افسانه‌هاى گذشتگان است.(۳۱) هنگامى كه گفتند: خداوندا، اگر اين پيام حق و از جانب تو است باران سنگى از آسمان بر ما ببار يا عذاب پردردى بر سر ما بياور.(۳۲) خدا تا زمانى كه تو بين آن‌ها هستى و تا وقتى كه از خدا طلب آمرزش مى‌كنند آن‌ها را عذاب نمى‌كند.(۳۳) چرا خدا آن‌ها را مجازات نكند در حالى‌كه مردم را از مسجدالحرام باز مى‌دارند؟ آن‌ها كه متولى مسجدالحرام نيستند. متوليان مسجدالحرام فقط افرادى باتقوى هستند (بايد باشند) ولى بيشتر آن‌ها اين را نمى‌دانند.(۳۴) نماز آن‌ها در خانه كعبه جز سوت‌زدن و دست‌زدن نيست، بنابراين عذاب را به علت انكارى كه مى‌كرديد بچشيد.(۳۵) افراد بى‌ايمان مالشان را خرج مى‌كنند تا مردم را از راه خدا باز دارند. آن‌ها مالشان را خرج مى‌كنند ولى حسرت به دلشان مى‌ماند و مغلوب مى‌شوند. افراد بى‌ايمان در جهنم جمع‌آورى مى‌شوند.(۳۶) براى اين‌كه خدا ناپاك را از پاك جدا كند و ناپاكها را روى هم بگذارد و همه را متراكم كند و در جهنم قرار دهد. افراد بى‌ايمان زيانكارند.(۳۷) به افراد بى‌ايمان بگو: اگر از كارهاى خود دست بردارند، سوابق آن‌ها آمرزيده مى‌شود. اگر باز كار خود را ادامه دهند، روش پيشينيان كه هلاكت است درباره آن‌ها اجرا خواهد شد.(۳۸) با آن‌ها بجنگيد تا فتنه‌اى باقى نماند و قانون تماماً اختصاص به خدا داشته باشد. اگر از كار خود دست برداشتند، (بدانيد كه) خدا كارهايى را كه مى‌كنند مى‌بيند.(۳۹) اگر قبول نكردند، بدانيد كه خدا مولا (و ياور) شماست. چه ياور و پشتيبان خوبى است.(۴۰) اگر به خدا و آنچه ما روز جداشدن حق و باطل، در روزى كه دو سپاه به هم برخوردند (جنگ بدر)، بر بنده خودمان نازل كرديم ايمان داريد، بدانيد كه يك پنجم هر چيزى كه در جنگ به غنيمت گرفتيد اختصاص به خدا و رسول و خويشان و يتيمان و تهيدستان و در راه ماندگان دارد، خدا بر هر كارى قادر است.(۴۱) وقتى را يادآورى كن كه شما در طرف نزديكتر (مدينه) بوديد و آن‌ها در طرف دورتر از مدينه و كاروان مكه پايين‌تر از شما بود. اگر قرار مى‌گذاشتيد در آن اختلاف پيدا مى‌كرديد. ولى خدا مى‌خواست كارى كه شدنى بود انجام شود، تا هلاك شدن آن‌ها از روى دليل و زنده‌ماندنشان از روى دليل باشد، چون خدا شنواى دانا است.(۴۲) وقتى را يادآورى كن كه خدا عده آن‌ها را در خواب به تو كم نشان داد. اگر تعداد آن‌ها را به تو زياد نشان داده بود، در كار سست مى‌شديد و حتماً در مورد كارى كه صورت گرفت دچار اختلاف نظر مى‌شديد، ولى خدا شما را از اختلاف بركنار داشت، چون او به افكارى كه در سينه‌ها است دانا است.(۴۳) و وقتى در زمان برخورد با آن‌ها، آن‌ها را در چشم شما كم نشان داد و شما را هم در چشم آن‌ها كم نشان داد تا خدا كارى را كه شدنى بود انجام دهد. بازگشت كارها به سوى خدا است.(۴۴) اى افراد باايمان، وقتى با گروهى (از دشمنان) برخورد داشتيد، ثابت قدم باشيد و خدا را زياد ياد كنيد تا موفق شويد.(۴۵) و از خدا و رسولش اطاعت كنيد و با هم كشمكش نداشته باشيد چون سست مى‌شويد و قدرتتان از بين مى‌رود. استقامت داشته باشيد. چون خدا با افراد بااستقامت است.(۴۶) مثل كسانى نباشيد كه با سرمستى و خودنمايى از سرزمين خود بيرون رفتند تا مردم را از راه خدا بازدارند، در صورتى كه خدا به كارهايى كه مى‌كنند احاطه دارد.(۴۷) و وقتى كه شيطان كارهاى آن‌ها را برايشان زينت داد و گفت: امروز هيچ دسته‌اى از مردم بر شما غلبه نمى‌كنند و من شما را پناه مى‌دهم. ولى وقتى دو سپاه به هم رسيدند عقب‌گرد كرد و گفت: من از شما بيزارم، من چيزى كه شما نمى‌بينيد مى‌بينم، من از خدا مى‌ترسم و مجازات خدا شديد است.(۴۸) وقتى كه افراد منافق و كسانى‌كه در دلشان مرضى است گفتند كه دينشان اين‌ها را گول زده در صورتى كه هر كس بر خدا توكل كند، (بداند كه) خدا توانا و حكيم است.(۴۹) كاش وقتى را كه فرشتگان جان افراد بى‌ايمان را مى‌گيرند ببينى، در حالى‌كه به صورت و پشت آن‌ها مى‌زنند به آن‌ها مى‌گويند: عذاب سوزان را بچشيد.(۵۰) اين‌كار به علت كارهايى است كه مى‌كرديد، چون خدا به بندگانش ستم نمى‌كند.(۵۱) اين‌ها مثل آل‌فرعون و افرادى كه قبل از آن‌ها بودند، منكر آيات خدا شدند. خدا هم به علت گناهانشان آن‌ها را دچار عذاب كرد، چون خدا نيرومند و مجازاتش شديد است.(۵۲) اين حالت به علت اين است كه خدا نعمتى را كه به دسته‌اى داده تغيير نمى‌دهد تا موقعى كه آن‌ها رفتار خود را تغيير دهند و خدا شنونده دانا است.(۵۳) اين‌ها مثل قوم فرعون و كسانى‌كه قبل از آن‌ها بودند، منكر آيات خداوندشان شدند. درنتيجه ما آن‌ها را به علت گناهانشان هلاك كرديم و قوم فرعون را غرق كرديم. همه آن‌ها ظالم بودند.(۵۴) بدترين موجودات جاندار پيش خدا افراد بى‌ايمانى هستند كه ايمان نمى‌آورند.(۵۵) افراد بى‌ايمانى كه با آن‌ها معاهده بستى، ولى آن‌ها هر دفعه پيمانشان را شكستند. آن‌ها پرهیزکار نيستند.(۵۶) اگر در جنگ بر آن‌ها دست يافتى بر آن‌ها سخت بگير تا كسانى‌كه پشت سر آن‌ها هستند پراكنده شوند، شايد متوجه شوند.(۵۷) اگر از خيانت قومى ترسى داشتى، تو هم معاهده را فسخ كن، چون خدا افراد خائن را دوست ندارد.(۵۸) افراد بى‌ايمان خيال نكنند كه بر ما پيشى مى‌گيرند. آن‌ها ما را عاجز نمى‌كنند.(۵۹) تا آنجا كه مى‌توانيد براى آن‌ها نيرو و اسبان ورزيده و اسب‌سوار (ارتش قوى) فراهم كنيد، تا به‌وسيله آن دشمنان خدا و دشمنان خودتان و افراد ديگرى كه شما آن‌ها را نمى‌شناسيد و خدا آن‌ها را مى‌شناسد، بترسانيد. در راه خدا هر چه خرج كنيد به طور كامل به شما برگردانده مى‌شود و به شما ظلمى نخواهد شد.(۶۰) و اگر براى صلح حاضر شدند با آن‌ها صلح كن و به خدا توكل كن، چون او شنوا و دانا است.(۶۱) اگر خواستند تو را فريب بدهند بدان كه خدا براى تو كافى است. خدا وجودى است كه تو را با يارى خود و به‌وسيله افراد باايمان تقويت كرد.(۶۲) و دل‌هاى مؤمنان را به هم نزديك كرد. اگر تمام ثروتى كه در زمين است خرج مى‌كردى نمى‌توانستى دل‌هاى آن‌ها را به هم نزديك كنى ولى خدا بين آن‌ها الفت ايجاد كرد، چون او قدرتمند و حكيم است.(۶۳) اى پيغمبر، خدا و افراد باايمانى كه از تو پيروى مى‌كنند براى تو كافى هستند.(۶۴) اى پيغمبر، افراد باايمان را به جنگ تشويق كن. اگر از شما بيست نفر بااستقامت باشند بر دويست نفر غلبه مى‌كنند و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از افراد بى‌ايمان غلبه مى‌كنند، چون آن‌ها افرادى هستند كه نمى‌فهمند.(۶۵) حالا خدا به شما تخفيف داده و مى‌داند كه در شما ضعف وجود دارد، لذا اگر از شما صد نفر بااستقامت باشند بر دويست نفر غلبه مى‌كنند و اگر هزار نفر باشند، به اذن خدا بر دو هزار نفر غلبه مى‌كنند، خدا با افراد بااستقامت است.(۶۶) سزاوار پيغمبر نيست كه اسيرانى داشته باشد تا در زمين زياد خونريزى بكند. شما مال دنيا را مى‌خواهيد در صورتى كه خدا آخرت را براى شما مى‌خواهد. خدا توانا و حكيم است.(۶۷) اگر آنچه خدا قبلاً مقرر كرده نبود، حتماً در آنچه گرفتيد عذاب بزرگى به شما مى‌رسيد.(۶۸) بنابراين از غنيمت‌هايى كه به دست آورديد بخوريد كه حلال و پاك است و از نافرمانى خدا بترسيد. مسلماً خدا آمرزنده مهربان است.(۶۹) اى پيغمبر، به اسيرانى كه در دست شما هستند بگو: اگر خدا خيرى در دل شما بشناسد بهتر از آن چيزى كه از شما گرفته شده به شما مى‌دهد و شما را مى‌آمرزد. خدا آمرزنده مهربان است.(۷۰) اگر بخواهند به تو خيانت كنند قبلاً نيز به خدا خيانت كرده‌اند. خدا شما را بر آن‌ها مسلط ساخته. خدا دانا و حكيم است.(۷۱) افرادى كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كردند و افرادى كه به مهاجرين جا دادند و به آن‌ها كمك كردند، بعضى از آن‌ها دوستدار و مددكار بعضى هستند. كسانى‌كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند، شما در مقابل آن‌ها تعهدى نداريد تا موقعى كه مهاجرت كنند ولى اگر در كار دين از شما كمك خواستند، وظيفه شماست كه به آن‌ها كمك كنيد مگر در مقابل گروهى كه بين شما و آن‌ها معاهده‌اى وجود دارد. خدا تمام كارهايى را كه مى‌كنيد مى‌بيند.(۷۲) بعضى از افراد بى‌ايمان پشتيبان بعضى هستند. اگر اين دستورها را اجرا نكنيد فتنه و فساد بزرگى در زمين پيدا مى‌شود.(۷۳) كسانى‌كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و در راه خدا جهاد كردند و كسانى‌كه به آن‌ها جا دادند و به آن‌ها كمك كردند مؤمن حقيقى هستند. آن‌ها آمرزش و روزى نيكويى دارند.(۷۴) و كسانى‌كه بعداً ايمان آوردند و مهاجرت كردند و به اتفاق شما جهاد كردند، آن‌ها از شما هستند. و به حكم كتاب خدا خويشاوندان نسبت به يكديگر سزاوارترند. مسلماً خدا هر چيزى را به خوبى مى‌داند.(۷۵)

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.