سوره فاتحه (۱)

بدست • 10 سپتامبر 2013 • دسته: قرآن

مكى و شامل هفت آيه
به‌نام خداوند بخشنده مهربان(۱)

ستايش و بزرگداشت فقط اختصاص به خدا دارد كه صاحب‌اختيار همه مردم جهان است.(۲)
بخشنده مهربان،(۳)
مالك و فرمانرواى روز جزاست.(۴)
(خداوندا) فقط تو را بندگى مى‌كنيم و فقط از تو كمك مى‌خواهيم.(۵)
ما را به راه راست هدايت فرما.(۶)
راه كسانى‌كه به آن‌ها نعمت دادى (هدايتشان كردى)، نه كسانى‌كه مورد غضب قرار گرفتند و نه گمراهان.(۷)

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.