سه دسته جاندار

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

جانداران همانطور كه در كره زمین می‌بینیم ۳ دسته‌اند كه دو دسته آنها تك‌زی هستند یعنی نر و ماده جدا از هم و برای خود زندگی میكنند و یك دسته از آنها جفت زی هستند. یعنی نر و ماده با هم زندگی میكنند. یك دسته از تك زی‌ها جاندارانی هستند كه نر و ماده از هم جدا میشوند و بچه آنها احتیاجی به نگه‌داری از آنها ندارند مثل مار و لاك‌‌پشت و بسیاری از ماهی‌ها و پشه و قورباغه و … ولی دسته دوم آنها جاندارانی هستند كه نر و ماده پس از جفت‌گیری از هم جدا میشوند و هر كدام برای خود زندگی میكنند و مادر پس از زائیدن از بچه نگه‌داری میكند یعنی به او شیر میدهد و از او مراقبت میكند. مثل اسب و گاو و گوسفند و شتر و … میدانیم كه بچه آنها پس از ساعتی و كمتر از آن روی پای خود می‌ایستد و از پستان مادر شیر میخورد. ولی در دسته سوم نر و ماده با هم زندگی میكنند و غذای بچه‌ها را فراهم میكنند مثل بیشتر قریب به اتفاق پرندگان مثل كبوتر و عقاب كه نر و ماده لانه‌ای میسازند و نر و ماده پس از تخم‌گذاری ماده روی تخم‌ها میخوابند تا وقتی جوجه از تخم بیرون بیاید. نر و ماده برای آنها خوراك تهیه میكنند و بدهان آنها میگذارند تا كم كم بزرگتر شود و این كار را تا چند روز پس از اینكه جوجه قدرت پرواز پیدا میكند ادامه میدهند. انسان از این دسته محسوب می‌شود. چون همانطور كه می‌بینیم چند ماهی نمی‌تواند راه برود و پس از آن روی چهار دست و پا راه میرود و پس از آن روی پا می‌ایستد و كم‌كم راه میرود. ولی نمیتواند برای خود غذا تهیه كند و پدر و مادر غذای او را تهیه میكنند و به او غذا میدهند. امروزه بچه‌ها را بمدرسه میفرستند و بمدت ۱۲ سال درس میخوانند تا دیپلمه شوند و ۴ سال دیگر درس میخوانند تا مهندس و لیسانسیه شوند و اگر بخواهند دكتر شوند ۶ سال درس میخوانند و اگر بخواهند تخصص بگیرند چند سال دیگر درس میخوانند. كه حداقل برای دیپلمه شدن ۱۹ سال سن لازم است و در این مدت پدر و مادر معمولاً مخارج او را می‌پردازند و اگر بخواهند مهندس شوند تا بیست و سه سالگی باید بخوانند و اگر بخواهند دكترا یا تخصص بگیرند ۴ سال دیگر باید درس بخوانند كه روی هم ۲۷ یا در حدود ۳۰ سال میشود. اغلب خرج بچه‌ها را تا موقع ازدواج پدر و مادر میدهند.

البته امروزه به كمك دولت‌ها در بیشتر ممالك نزدیك به همه آنها حرمسرای رسمی بنام فاحشه خانه وجود دارد كه مردان با پرداختن پول اندكی بدون تعهد زندگی میتوانند غریزه جنسی خود را با زنان تسكین دهند و دینداران ناظر اینكار هستند و به رگ غیرتشان هم برنمیخورد. و درصدد چاره‌جوئی نیستند. در صورتیكه در تمام ادیان زنا حرام میباشد و در بیشتر كشورهای كره‌زمین اینكار رسمی شده و مخالفین دین با وجود فاحشه خانه در كشورشان به ادیان كه تعدد زوجات را جایز میدانند ایراد میگیرند. تعدد زوجاتی كه با تعهد زندگی كردن دائمی با زنان صورت میگیرد. در صورتیكه این مخالفان چشم دارند و می‌بینند در كشورشان فاحشه‌خانه وجود دارد و حرامسرائی از زنان در هر كدام آنها وجود دارد و افراد بدون هیچگونه تعهدی با پرداختن پول جزئی میتوانند شهوترانی كنند و غریزه جنسی خود را تسكین دهند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.