راه برطرف کردن فقر و گرسنگی

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

میدانیم كه احتیاج طبیعی انسان برای برطرف كردن گرسنگی و داشتن یك سرپناه و چهار دیواری كه او را از شر طوفان و باد و سرما و گرما و باران و برف و تگرك در امان دارد خیلی محدود است یعنی شكم با یك ساندویچ ۹۹ سنتی یا یك یا چند دلاری تا غذای بعدی برای تجدید نیروی انسانی كافی است و یك اطاق ۶ در ۴ بمساحت ۲۴ مترمربع برای یك زن و شوهر كافی است همانطور كه در بسیاری از نقاط دنیا می‌بینیم ولی اگر یك اطاق هم برای بچه‌ها در نظر بگیریم دو اطاق یا حداكثر یك سویت كه آشپزخانه و توالت و حمام هم داشته باشد كافی است همانطور كه در بسیاری از ممالك دنیا می‌بینیم. یك همسر برای زندگی و رفع غریزه جنسی و ادامه نسل كافی است در صورتیكه اسلام تا ۴ همسر را حلال دانسته در صورتیكه در تورات حد و حصری ندارد. همانطور كه شماره ۳ باب ۱۱ كتاب اول پادشاهان كتاب یازدهم عهد عتیق میگوید: او را (سلیمان را)، هفتصد زن بانو و سیصد متعه بود…».

مطابق باب ۲ شماره ۲ تا ۴ كتاب استر كتاب ۱۷ عهد عتیق: (ملا زمان پادشاه (اخشورش) كه او را خدمت میكردند گفتند كه دختران باكره نیكو منظر برای شاه بطلبند و پادشاه در همه ولایت‌های مملكت وكلا بگمارد كه همه دختران باكره نیكو منظر را بدار السلطنه شوشن (شوش) در خانه زنان زیردست هیجای كه خواجه سرای پادشاه و مستحفظ زنان میباشد جمع كنند و به ایشان اسباب طهارت داده شود و دختری كه بنظر پادشاه پسند آید در جای وشتی (ملكه سابق شاه) ملكه بشود. پس این سخن در نظر پادشاه پسند آمد و همچنین عمل نمود. لذا خیالبافی‌ها با واقعیت فرق دارد در حیوانات می‌بینیم كه جنگ درباره هر نوع بر سر تصاحب قدرت و تصاحب ماده‌ها وجود دارد و قوی‌ها در هر گله‌ای اختیار ماده‌ها را دارند و ضعیف‌ها به آنها نزدیك نمیشوند. البته جنگ آنها بر سر كسب قدرت و در اختیار داشتن ماده‌ها است ولی در انسان‌ها جنگ آنها درباره تصاحب قدرت و فرمانروائی بر مردم هم هست و هركس میخواهد بر تمام مردم جهان حكومت كند و دستورهایش بدون چون و چرا در جامعه اجرا شود. اگرچه این جامعه چند نفر بنام گنگ یا یك دِه یا یك شهر یا یك كشور یا بر مردم جهان باشد همانطور كه در قرن ۲۱ می‌بینیم یا در تاریخ میخوانیم كه كورش از فارس راه افتاد و مادها را در هم كوبید و كشورهای زیادی را تصرف كرد و ایرانیان شرق و غرب ایران كنونی تا مصر و تركیه و هندوستان و خراسان شمالی و قفقاز را گرفتند و داریوش شاه ایران ممالك تحت تصرف خود را در سنگ نوشته بدستور خودش نوشته. یا رومی‌ها از ایتالیا راه می‌افتند و كشورهای اطراف مدیترانه را تصرف میكنند و در مقابل ایران متوقف میشوند و سال‌ها برای تصرف آن با ایران میجنگند یا اعراب تا اسپانیا را تصرف میكنند با برخورد با شارل مارتل و شكست از او متوقف میشوند و در شرق تا هند پیش میروند یا مغول‌ها از مغولستان راه می‌افتند و چین و هند و ایران و روس و تركیه را میگیرند تا كریمه و مجارستان پیش میروند. یا انگلیسی‌ها از جزیره كوچك خود راه می‌افتند و ولزواسكاتلند و ایرلند را در اطراف خود میگیرند و بسیاری از ممالك افریقائی و آسیائی مثل هندوستان را تصرف میكنند یا فرانسوی‌ها تا هند و چین میروند و هلندی‌ها تا اندونزی پیش میروند. این قدرت طلبی افراد را در زمان حال و گذشته‌ می‌بینیم در بین فیل‌ها میمون‌ها و … این را می‌بینیم كه میمون یا فیل قوی‌تر از همه تمام ماده‌ها را در اختیار دارد یا در گوزن‌ها می‌بینیم كه هر گوزن‌ قوی یكدسته از گوزن‌های ماده را در اختیار دارد. اما این در میان حیوانات است. چون ماده‌ها تا زمان فحل (جنس نر از هر حیوان) آنها پیش نیاید و احتیاج به باروری نداشته باشند نر با او نزدیكی نمیكند و كاری بكار او ندارد. لذا این جنگ بین آنها برای كسب قدرت و استفاده از ماده‌ها وجود دارد. اما در انسان‌ این حالت وجود ندارد و مرد در هر زمان میتواند با زن خود همخوابگی كند حتی در زمان قاعدگی (حیض: رگل ماهانه كه از او خون میرود) كه در اسلام و تورات و در انجیل به متابعت از آن در شماره ۱۷ تا ۱۹ باب ۵ انجیل متی كتاب اول عهد جدید از مقاربت در زمان حیض نهی شده است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.