اما راه اصلاح جهان

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

میدانیم كه انسان هم یكی از موجودات زنده جهان است كه خدا آفریده. همانطور كه آیه ۳۸ انعام سوره ۶ میفرماید: «هیچ جنبنده‌ای (جانداری) در زمین و هیچ پرنده كه در آسمان پرواز میكند وجود ندارد مگر اینكه گروهی و نوعی از انواع موجودات زنده مثل شما هستند…». و مثل شما احتیاج به آب و هوا و غذا و همسر (جفت) دارند تا ادامه حیات در زمین وجود داشته باشد فقط انسان‌ها احتیاج به پوشاك و خانه دارند. چون پوشاك حیوانات پوست و موی آنها است و خانه‌ای كه بعضی از آنها میسازند برای حفظ خود و بچه‌هایشان از شر دیگران است. و گرنه بیشتر آنها لانه‌ای نمیسازند. لذا ۲ غریزه در انسان قوی است یكی تهیه غذا و خوراك برای ادامه زندگی و رسیدن انرژی به بدن و یكی غریزه جنسی برای ادامه نسل. بیائید این دو غریزه و راه برطرف كردن آن را ببینیم.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.