اصلاح

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

كلمه اصلاح و اصلاح‌طلبی در قرآن در حدود ۱۶ بار آمده است. اصلاح یعنی درست كردن. عمل صالح كه در قرآن ۳۲ بار آمده است یعنی كار درست و درستكاری، از جمله آیه ۵۱ سورة مومنون (سوره ۲۳ قرآن) كه میفرماید: «ای پیغمبران از خوردنی‌های پاك بخورید (زهد فروشی نكنید) ولی كار درست بكنید. من از كارهائی كه میكنید اطلاع دارم». میدانم كار درست میكنید یا تظاهر به زهد و بی‌رغبتی به دنیا میكنید. چون دین برای رفاه و آسایش مردم آمده است نه برای زهد فروشی و بی‌علاقگی و بی‌رغبتی بدنیا. چون آیه ۳۱ تا ۳۳ سورة اعراف (سوره ۷ قرآن) میفرماید: «ای فرزندان آدم (ای انسان‌ها) در هر مسجدی زیور (آراستگی) خود را بخود گیرید (آراسته و مرتب و مزین باشید) و بخورید و بنوشید ولی اسراف و زیاده روی نكنید. چون خدا اسراف‌كاران را دوست ندارد. بگو چه كسی زینت‌هائی را كه خدا برای بندگانش بوجود آورده و خوردنی‌های پاك را حرام كرده (خدا كه آنها را برای بندگانش بوجود آورده آنها را حرام نكرده (بلكه این انسان‌های فریبكار بوده‌اند كه آنها را حلال و حرام كرده‌اند) بگو آنها در زندگی دنیا برای افراد با ایمان است (ولی افراد بی‌ایمان هم از آن استفاده میكنند) ولی در روز آخرت فقط اختصاص به افراد با ایمان دارد. ما آیات را اینگونه برای افراد دانا بیان میكنیم. بگو خداوند من (ارباب و كارفرمای من كه بمن میگوید چه كاری بكنم و چه كاری نكنم) فقط كارهای زشت را چه ظاهر باشد چه باطن حرام كرده و گناه و تجاوز بنا حق (نه تجاوز به حق) را و شرك بخدا را كه خدا دلیلی برای آن نازل نكرده و سخن گفتن نادانسته از قول خدا (كه كار بیشتر مدعیان دینداری است) را حرام كرده». همین و همین

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.