مساوات

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

یكی از این فریبكاری‌ها تساوی افراد است. در صورتیكه تساوی در طبیعت وجود ندارد.

در طبیعت  گاز و جماد و گیاه و حیوان و انسان با هم مساوی نیست. در بین گازها كربن و اكسیژن و كلر و … با هم مساوی نیست در بین جامدات آهن و مس و نقره و … با هم مساوی نیست. در بین مایعات الكل و آب و سركه و … با هم مساوی نیست. در بین جانداران پشه و سوسك و كرم و سگ و عنكبوت و فیل و … با هم مساوی نیست. در بین انسان‌ها كوتاه و بلند، چاق و لاغر، سیاه و سفید، قوی و ضعیف، دانشمند و نادان، هنرمند و بی‌هنر، … با هم مساوی نیست در بین دانشمندان، دانشمند و دانشمند با هم و هنرمند و هنرمند با هم مساوی نیست چون هنرها و اندازه آنها و دانش‌ها و اندازه آنها با هم مساوی نیست. حتی انسان با خودش از لحاظ جسمی فرق دارد و دو نیمه راست و چپ با هم مساوی نیست. دانش هیچ انسانی در دو سال متفاوت با هم مساوی نیست. چون در سال بعد چیزهائی دیده و شنیده و خوانده كه سال قبل ندیده و نخوانده و نشنیده بوده و چیزهائی را فراموش كرده و فكر یك انسان در دو زمان با هم مساوی نیست. اگر به شخصی بگوئید درباره چیزی مطلبی بنویسد بعد آن را از او بگیرید و به او بگوئید درباره آن مطلب دوباره چیزی بنویسد نوشته‌های او با هم مساوی نیست. چه برسد كه روز بعد یا هفته یا ماه یا سال بعد به او بگوئید درباره آن چیزی بنویسد. تركیب خونی انسان در حال گرسنگی و خوردن نان و پنیر و سبزی یا خوردن قیمه یا قورمه‌سبزی یا … با هم مساوی نیست. در گیاهان چنار و گلابی و شمشاد و … با هم مساوی نیست. دو چنار یا دو شمشاد و با هم از لحاظ طول و درازی شاخه‌ها و تعداد آنها و شاخه‌های كوچكتر آنها و برگ‌های آنها با هم مساوی نیست. دو برگ چنار كه از لحاظ طول و عرض و ضخامت و رگ برگ‌ها و تركیبات آنها مساوی باشد وجود ندارد. دو سانتیمتر از این كاغذی كه در دست شما است با هم مساوی نیست چون اگر با ذره‌بین قوی به آن نگاه كنید طرز قرار گرفتن الیاف آن با هم مساوی نیست. آنطور كه میگویند اثر انگشت دو نفر در جهان مساوی نیست چه برسد به تمام انسان‌ها. باید توجه داشت كه مساوی‌ها چیزهائی هستند كه در طول و وزن و تركیبات آنها با هم مساوی باشند چون ‌دو متر با دو متر و چند سانتی‌‌متر یا چند میلی‌متر با هم مساوی نیست. و یك كیلو با یك كیلو و چند گرم با هم مساوی نیست. سفید و سیاه و سرخ و آبی با هم مساوی نیست.

مساوات در طبیعت وجود ندارد چه رسد به اینكه تمام انسان‌ها با هم مساوی باشند. دانشمند در هر رشته‌ای با بیدانش و كم دانش مساوی نیست. در انتخابات افراد، شناسائی افراد از افراد جامعه با هم مساوی نیست چه رسد در جامعه‌هائی كه بالاخره دو نفر یا چند نفر یا چند صد نفر كاندیدای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهور یا نخست‌وزیری میشوند. چند در هزار نفر افراد جامعه قبلاً اسم آنها را شنیده‌اند؟ و چند ده هزار نفر اصلاً او را از دور یا نزدیك دیده‌اند؟ و چند نفر در صد هزار نفر با او صحبت كرده‌اند یا از نزدیك با او آشنا هستند و او را خوب میشناسند؟ و از راستگوئی و مقدار دانش و مقام پرستی و خدمتگزاری او برای مردم اطلاع دارند. انتخاب این افراد چه ارزشی دارد؟ چند درصد این نمایندگان در تمام امور اجتماعی وارد هستند تا با علم و اطلاع كامل به لایحه یا طرحی كه به مجلس میرود با علم و اطلاع كامل اظهارنظر كنند و رای بدهند؟ آیا غیر از این است كه با نگاه كردن به دیگران یا نظر حزب خود اظهارنظر میكنند یا رای میدهند؟ این رای‌ها از نظر واقعی چه ارزشی دارد؟ آنها شبیه عروسك‌های كُوكی هستند كه مطابق خواست كوك كننده و درست كننده آنها حركت میكنند یا حرف میزنند. میگویند اینها مشاورانی در هر رشته دارند. آیا بهتر این نیست كه این مشاوران در هر رشته‌ای با هم جمع شوند و پس از مشورت‌ها و تبادل نظرهای كافی درباره هر كاری و هر رشته‌ای تصمیم بگیرند و كارمندان دولت كه مستخدم ملت هستند آن‌ها را بكار بندند. چون میدانیم كه كارمندان دولت از بالا تا پائین از بودجه ملت كه بصورت مالیاتی كه مردم می‌پردازند حقوق میگیرند تا خدمت لازم را انجام دهند. عاقلانه آن است كه دانشمندان هر رشته‌ای پس از مشورت و تبادل نظرهای كامل درباره هر رشته‌ای تصمیم لازم را بگیرند و بصورت قانون بنویسند و كارمندان دولت آن‌ها را انجام دهند تا كارها با علم و اطلاع كامل در جامعه صورت بگیرد. چه میشود كرد. مردم با فریبی كه خورده‌اند امروزه بصورت امروزی بنام دموكراسی عمل میكنند. اگر از امروز همه ما كه متوجه این مطلب شده‌ایم با گفتن یا نوشتن و فتوكپی كردن و تلفن كردن و E-mail كردن آن یا بوسیله روزنامه و مجله و رادیو و تلویزیون و اینترنت و CD و DVD و فیلم آن را برای دیگران شرح دهیم و برای اینكار با كسانی كه متوجه آن شده‌اند به پخش آن بپردازیم. پس از چند سال با متوجه شدن دیگران و متوجه كردن بقیه این وضع جاهلانه عوض میشود و كارهای اجتماع عاقلانه و از روی علم و دانش واقعی صورت میگیرد. در جامعه دینی قوانین كلی مطابق دستور و راهنمائی‌های خدا صورت میگیرد و قوانین بر پایه‌ای عادلانه و درست و با علم و نوع دوستی و حفظ شخصیت انسان‌ها و بدون تكبر و تحقیر دیگران صورت میگیرد كه خواست تمام ادیان است. چون میدانیم خداوند كه قوانین جهان را در دل طبیعت گذاشته از قوانینی كه در جهان گذاشته و احتیاجات و طبیعت انسان و توانائی‌های او اطلاع دارد و در راهنمائی‌های خود اشتباه نمیكند. روابط ریاضی قرآن سه چیز را ثابت میكند: ۱- وجود یك عقل كل جهانی كه خدا باشد، ۲- پیغمبری و رسالت پیغمبر (ص)، ۳- وحی و الهی بودن قرآن. البته بررسی واقعی قرآن و احكام آن نشان میدهد كه در راه ساختن یك دنیای پاك هیچ كمبودی ندارد و احتیاجی به اسم‌ها كه نتیجه فكر و خیال انسان‌های بی‌اطلاع از كلیه قوانین طبیعت هستند وجود ندارد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.