لیبرالیسم یا دمکراسی

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

لیبرالیسم یا دموكراسی امروزی حكومت جهل و فریب است. دموكراسی امروزی حكومت پول و تبلیغ است. دموكراسی امروزی جنگ قدرت  طلبان جامعه برای رسیدن بقدرت و حكومت است وگرنه وقتی قانون اساسی كشور تعیین شده است كلیه افراد باید در صدد اجرای آن باشند نه مثل جامعه امریكا و انگلیس كه كلیه احزاب قوی كشور آن را قبول دارند ولی افراد هر حزبی برای بدست گرفتن قدرت با احزاب دیگر مخالفت كند. اگر كسانی در صدد تغییر قانون اساسی باشند باید حزب یا احزاب دیگری تشكیل دهند و برنامه خود را برای قانون اساسی جدید اعلام كنند و دلائل برتری آن را بر قانون اساسی موجود بیان كنند. اگر اشكال در عدم اجرای آن است خودشان باید برای اجرای آن با دیگران شركت كنند و آن را بمرحله اجرا درآورند و اگر عدم اجرای آن در اثر عدم توانائی دولت است باید برای قدرتمند كردن دولت با آن همكاری كنند تا دولت‌ها بتوانند قدرت اجرای آن را بدست آورند وگرنه وقتی خودشان قدرت اجرای آن را در صورت بدست آوردن ندارند حمله به ناتوانی دولت‌ها فقط وسیله فریب مردم بی‌اطلاع است. فراموش نباید كرد كه در هیچ جای دنیا حد كمال وجود ندارد و رسیدن به آن در صورت امكان بشری به همكاری افراد جامعه بستگی دارد نه تفرقه و كارشكنی كه نیروی دولت و نیروی انتظامی را صرف جلوگیری از كارشكنی‌ها و اغتشاشات میكند و میدان را برای افراد رذل و فاسد و فرصت طلب باز میكند. تا آنها بتوانند هر كاری كه میخواهند بكنند. همانطور كه در تمام اغتشاش‌های جهانی این سوء استفاده‌ها دیده میشود.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.