کمونیسم

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

 فلسفه‌ای است كه امروزه برای تسلط بر تمام افراد هر سرزمینی بكار میرود كه با در دست گرفتن تمام سرمایه مردم دولت را بر تمام افراد جامعه مسلط كند. در صورتیكه این اموال را دولت مردان از ارثیه پدری یا كار شخصی خود بدست نیاورده‌اند و از لحاظ سرمایه در كار تفاوتی بین آن وجود ندارد. چون مقدار آن چه در دست یكنفر باشد یا در دست دولت یا در دست افراد فرقی نمیكند فقط وقتی در دست دولت باشد ناظران بیشتری لازم دارد و ریخت و پاش آن زیادتر است چون مدیران آن دلسوزی لازم را ندارند چون سود و زیان آن متوجه آنها نمیشود كمونیست‌ها از حس حسادت افراد سوء استفاده میكنند و آن را تحریك میكنند. بخصوص جوانان بی‌اطلاع را بسادگی فریب میدهند. و بكارگران میگویند سرمایه‌داران شما را استثمار میكنند. در صورتیكه اگر سرمایه آنان در كار نباشد كارگران بیكار میمانند و كار سرمایه خیلی بیشتر از كار افراد در تولید موثر است مثلاً كسی كه بخواهد زمینی را بدون وسیله شخم بزند چقدر باید زحمت بكشد ولی اگر بیلی داشته باشد چقدر باید زحمت بكشد و زمین را در چه مدت و با چه عمقی شخم میزند و اگر خیشی (گاو آهنی) و گاو یا اسب یا الاغی یا دو الاغ و اسب و گاو داشته باشد در چه مدت و چه مقدار زمین را با چه عمقی شخم میزند و اگر تراكتوری داشته باشد در چه مدت و چه مقدار زحمت و چه اندازه میتواند زمین را شخم بزند؟ تهیه هر كدام از این وسائل احتیاج به سرمایه دارد. ولی كمونیست‌ها با استفاده از بی‌اطلاعی و بی‌توجهی افراد كارگر و جوانان به مردم تلقین میكردند كه سرمایه‌داران كار شما را استثمار میكنند در صورتیكه استثمار یعنی ثمره‌گیری و بهره‌گیری با توجه به معنی استثمار همه از همه و از همدیگر بهره‌گیری میكنند كارآموز و دانش‌آموز از استادكار و آموزگار استفاده و بهره‌گیری میكند و مریض از طبیب (پزشك) استفاده و بهره‌گیری میكند و كسی كه میخواهد بنائی بسازد از معمار و بنّا و كارگر استفاده میكند و بهره‌ور میشود و اینكارها را در مقابل پولی كه پرداخته میشود در اختیار میگیرند. استثمار اصل اساسی زندگی اجتماعی است مگر كمونیست‌ها از كار افراد جامعه در مقابل مُزد استفاده نمیكردند. اگر كسی بخواهد ماشینی یا دكمه‌ای یا پارچه‌ای با دست یا با وسائلی ابتدائی بسازد و ببافد چقدر زحمت دارد و به چه شكلی از كار در می‌آید و اگر بخواهد آن را با ماشین‌های امروزی و وسائل امروزی تهیه كند چه مقدار تولید خواهد كرد و با چه زحمتی و چه زیبائی و ظرافتی؟ خدا عقل را به انسان داده تا بتواند بوسیله آن حق را از باطل و صحیح را از غلط بشناسد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.