ناسیونالیسم

بدست • 12 نوامبر 2013 • دسته: كتاب بازگشت به قرآن

یا ملت پرستی كه سراسر جهان را فراگرفته و مردم جهان (بندگان خدا) را از هم جدا كرده چیز تازه‌ای است مردم ایران قبل از سال ۱۳۰۰ شمسی از هم جدا بودند و زبانشان با هم فرق داشت زبان مردم سمنان با مردم دامغان و شهمیرزاد و كرمان و اصفهان و سیستان و تهران و رشت و كرمانشاه و كردستان و خوزستان و لرستان با هم فرق داشت و همدیگر را هموطن نمیشناختند. زبان مردم انگلستان و ولزواسكاتلند  و ایرلند  كه بریتانیای كبیر را تشكیل داده‌اند با هم فرق داشت. زبان پاكستانی‌ها با هم و افغان‌ها با هم و هندی‌ها با هم فرق داشت و از ملت‌های مختلفی تشكیل شده است. این كشورها بزور شمشیر و تفنگ و توپ و جنگ و تسلط بر دیگران تشكیل شده و حال حكومت‌های قدرت طلب آنها را از دیگران جدا كرده‌اند در صورتیكه قرآن همه‌ جا را زمین خدا و تمام مردم جهان را بندگان خدا میداند و امروزه كه در عرض یك روز میتوان از هر نقطه از روی زمین با هواپیما به نقطه مقابل آن رفت و بقول معروف جهان به دهكده‌ای تبدیل شده مسخره‌ترین حرف‌ها ناسیونالیسم و ملت و وطن و كشور است. اسم‌هائی كه در سراسر جهان مرسوم است و انسان‌ها را از هم جدا كرده.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.